Kolonoskopia 2015

Kolposkop to firma urządzenia optycznego stosowanego podczas badania kolposkopowego, które liczy na analizie powierzchni szyjki macicy, dolnej partie jej kanału oraz pochwy i sromu. Niestety, także w ubiegłym wieku kolposkopia była dosyć niedoceniania i stosowana jak badanie ciężkie i delikatne, a także nieobiektywne. Współcześnie zawsze można stwierdzić diametralną zmianę stanowiska dotyczącego badań kolposkopowych, których zadanie wzrosło dzięki umożliwieniu niebywałego postępu w diagnostyce patologii szyjki macicy. Kolposkopia uczyniła możliwym błyskawiczne rozpoznanie anomalii ginekologicznych oraz podjęcie trafnych decyzji odnośnie terapii. Badanie za pomocą kolposkopu pozwala zidentyfikować przedkliniczne postaci raka szyjki macicy, zaś rozpoznanie w niniejszym stadium oznacza całkowitą wyleczalność nowotworu. Jak teraz zostało powiedziane, profesjonalny kolposkop pomaga nie tylko bierną obserwację, lecz też diagnostykę szyjki macicy pod kątem domniemanym zmian nowotworowych. Badanie kolposkopowe pozwala trafnie rozpoznać stopień zaawansowania nadżerki oraz ocenić, czy jesteśmy do podejmowania ze koleją faktycznie niebezpieczną dla zdrowia kobiety. Lekarz specjalista za pomocą kolposkopu można osiągnąć również wulwoskopii, czyli oględzin zewnętrznych narządów płciowych. Nowoczesna technologia brana w kolposkopach praktycznie zupełnie wyeliminowała problem dyskomfortu u pacjentek poddawanych badaniu kolposkopowemu. Wykorzystana w współczesnych narzędziach optycznych zaawansowana elektronika tudzież pantografy zezwalające na precyzyjnych ruch wielopłaszczyznowy wykonały badania za pomocą kolposkopu popularnymi i mocnymi, co niweluje wszelkie wcześniejsze niedogodności. Ponadto, większość tych kolposkopów może zostać dodatkowo wyposażona w celi cyfrowe idące na udokumentowanie przebiegu badania bądź przygotowania archiwizacji cyfrowej na nośnikach elektronicznych.