Dyrektywa unijna

http://www.polkas.pl/Pl/produkt/kasa_fiskalna_elzab_alfa_max/

Dyrektywa ATEX w własnym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Używa się do produktów danych do publikacji w powierzchniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać surowe wymagania oddające się nie właśnie do bezpieczeństwa lecz jeszcze do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W zasadę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a ponadto związane z tym każde procedury oceny w głównej mierze uwarunkowane są od stanu zagrożenia środowiska, w jakim specjalne urządzenie będzie tworzyło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi spełniać określony produkt, żeby mógł stanowić kojarzony w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jednak o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje znacznie ważne ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linie. Stanowi ich dwie. W początkowej części znajdują się urządzenia, które zaczyna się w podziemiach kopalni też na przestrzeniach, które potrafią być zagrożone wybuchem metanu. Druga część stosuje się do urządzeń, które przyjmuje się w nowych miejscach, a jakie mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla całych urządzeń pracujących w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej konkretne wymagania ważna z łatwością zlokalizować w zasadach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania dopuszczone do publikacji w strefach zagrożonych wybuchem powinny być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien stanowić wyraźny, widoczny, mocny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub jedne narzędzia w charakteru zapewnienia zgód z ważnymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.