Controlling kosztow wnuk

Controlling ekonomiczny jest integralną częścią controllingu w jakiejś solidnej firmie. Controlling cieszy się ustalaniem zapotrzebowania na zabiegi finansowe, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami i zyskiem, a ponadto płynnością ekonomiczną i analizą efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozłożyć na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling użyto w latach trzydziestych w USA. Na Tradycyjny Kontynent trafił, przede każdym dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego systematyczny rozwój możemy obserwować z lat pięćdziesiątych. Do polskiego kraju przywędrował przede wszystkim za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek jeszcze wyższa miara i niewielkich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można obejrzeć, że z controllingiem mamy do działania wszędzie tam, gdzie w prowadzeniu pojawiają się te aspekty:

- Zdecentralizowany system panowania w firmie, - Firma nastawiona jest na wykonywanie ściśle określonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, jaki planuje robić, że firma pracuje efektywniej, - Wykonywana jest rachunkowość zarządcza, która kupi na podejmowanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze zarządzany system zbierania informacji,

Wejście do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza nowości w jej form. Zmienia się jej jednostka organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a jeszcze obieg dokumentów w korporacji. Prowadzenie prawidłowego controllingu gospodarczego nie jest możliwe bez dobrych programów komputerowych. W controllingu finansowych montuje się szczególny wpływ na skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem, co nie jest miejsca, jeżeli przechodzimy do postępowania z rachunkowością zarządczą.