Bezpieczenstwo pracy nauka i praktyka

Także w XIX wieku rzecz w wielkich fabrykach niosła ze sobą niebezpieczeństwo utraty życia. Ludzie pozbawieni odpowiednich warunków książki oraz biorący głodowe pensje każdego dnia walczyli o bycie wykonując ciężką pracę, np. w tartaku. XXI wiek przyniósł spore kolei w systemie traktowania pracownika, a dodatkowo bezpieczeństwa w tłu pracy.

Co prawda istnieją firmy, które wciąż nie uważają na słowo odpowiedniego otoczenia, jednak na zapewne nie są to marki przejmujące się przetwórstwem drzewa, węgla, czy produktów budowlanych. Otóż zapylenie powietrza np. farbami proszkowymi może zaowocować eksplozją, a kontakt z ogniem pożarem. Stąd też przedsiębiorstwa zagrożone tego rodzaju niebezpieczeństwami stosują zaawansowane systemy atex dust extraction, do jakich zaliczamy wentylatory i filtry, które pozwalają odpylanie zgodnie z dyrektywą atex. W współzależności z potrzeb danego przedsiębiorstwa stosowane filtry potrafią stanowić brane jednorazowo lub wiele razy. Mechanizm działania polega na tym, aby pod wpływem eksplozji pyłu w budowie rozerwaniu ulega membrana. Konsekwencją takiego realizowania będzie uwolnienie gazów wybuchowych do atmosfery, co zapobiegnie uszkodzeniu filtra, a i innym nieprzewidzianym wypadkom. Dodatkowym elementem, w jakie potrafią być dostarczone instalacje odpylania, jest sposób gaszenia iskier lub gaszenia pożaru dwutlenkiem węgla. W instalacji instalacji atex są także śluzy celkowe służące do pełnego usuwania zgromadzonego w filtrze pyłu. Zawory są ognioodporne, a także nie ulegają rozerwaniu w kontakcie z uderzeniem ciśnienia podczas eksplozji. Każdy świadomy właściciel przedsiębiorstwa, w którym w powietrzu mogą podejmować się łatwopalne pyłki, powinien zainwestować w normalnej form sprzęt wentylująco-filtrujący. Takie posunięcie będzie informowało o odpowiedzialności, a i przezorności. W wyniku doskonale wiadomo, że o wiele tańsze jest zapobieganie wypadkom niż ponoszenie kosztów połączonych z potyczką z ich produktami.